Quân đội Syria giành lại các vùng lãnh thổ từ IS

Sau hai ngày chiến đấu ác liệt, quân đội Syria đẩy mạnh tấn công, giành lại những vùng dân cư bị tàn phá nằm trong tay IS. Chiến cuộc diễn ra phức tạp, đan xen lẫn nhau, các khu nhà bị tàn phá, mọi công trình hạ tầng cơ sở bị đánh phá nặng nề
Quân đội Syria giành lại các vùng lãnh thổ từ IS
Theo QPAN