“Proton-M” đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo sau vụ tai nạn tháng 5

Vụ phóng tên lửa đẩy "Proton" với vệ tinh Mexico MexSat-1 thất bại do động cơ điều khiển thứ III bị hỏng. Lần phóng "Proton" trong lần phóng này đã bay bình thường và đưa thành công vệ tinh viễn thông Anh vào quỹ đạo siêu đồng bộ (super-synchronous orbit).
Tên lửa vận tải "Proton-M"
Tên lửa vận tải "Proton-M"

Đại diện Cơ quan vũ trụ Nga thông báo, sau vụ tai nạn tháng 5, lần phóng "Proton-M" tiếp theo thành công: “Proton-M” đã đưa lên quỹ đạo vệ tinh Inmarsat-5F3 của Anh.

"Thiết bị đưa vệ tinh lên quỹ đạo đã tách khỏi tên lửa vận tải. “Proton-M”, xuất phát vào lúc 14.44 giờ địa phương ngày 28.08 từ sân bay vũ trụ Baikonur , ngày 29.08 thông qua việc sử dụng block "Briz-M" đã đưa vệ tinh viễn thông Inmarsat-5F3 " lên quỹ đạo siêu đồng bộ.

Vệ tinh của Anh được đưa lên quỹ đạo siêu đồng bộ (super-synchronous orbit) có độ cao 65.000 km, cao hơn độ cao thông thường của các thiết bị tương tự như đang họa động trên quỹ đạo địa tĩnh có độ cao 36.000 km cgần hai lần. Vệ tinh Inmarsat-5F3 có nhiệm vụ đảm nhiệm thông tin liên lạc trên khu vực Phía Tây và phía Nam America và Đại Tây Dương. Vệ tinh được chế tạo theo đơn đặt hàng của cơ quan điều hành chương trình Inmarsat, một chi nhánh của chương trình không gian thuộc tập đoàn Boeing Boeing (Boeing Satellite Systems). Quyền tiếp thị và khai thác dịch vụ thương mại tên lửa vận tải “Proton-M” là doanh nghiệp liên danh Nga – Mỹ (Dịch vụ khai tác tên lửa vận tải quốc tế - International Launch Services (ILS). Gói cổ phần kiểm soátILS thuộc Trung tâm nghiên cứu và thiết kế chế tạo trang thiết bị vũ trụ mang tên M.V. Khrunichev. Inmarsat đã ký với ILS một thỏa thuận phóng 3 vệ tinh thế hệ thứ 5 (F1, F2 иF3).

Theo: QPAN