Phát sốt vì "Vợ người ta" phiên bản Táo 2016

VietTimes -- Táo Tinh thần Tự Long khiến người xem cười nghiêng ngả với bài chế "Vợ người ta" cực ấn tượng.
Phát sốt vì "Vợ người ta" phiên bản Táo 2016

10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 2
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 3
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 4
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 5
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 6
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 7
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 8
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 9
10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm - ảnh 10

Theo Dân trí