Ông Kim Jong Un củng cố quyền lực tuyệt đối

Tại cuộc họp kín của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Tối cao Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có phần chắc sẽ được bầu làm chủ tịch của một cơ cấu nhà nước mới được phục hồi có tên Ủy ban Nhân dân Trung ương.
Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un
Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un

Theo VOA, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un hy vọng nhận được chức danh mới và sẽ củng cố thêm quyền lực tuyệt đối, trong khi hạn chế những ảnh hưởng của quân đội. Nhà lãnh đạo trẻ này đang nắm giữ chức vụ chủ tịch của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) và Đệ nhất Chủ tịch của Ủy Ban Quốc Phòng (NDC).

Nhà phân tích Ahn Chan-il của Viện nghiên cứu Thế giới về Triều Tiên cho biết: “Nếu ông Kim Jong Un nắm giữ độc quyền chức vụ cao nhất của nhà nước và chức vụ cao nhất của đảng, ông ấy sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của chế độ này".

Ủy ban Nhân dân Trung ương được thành lập vào năm 1972 để giám sát quân đội cũng như các bộ phận khác của chính quyền dân sự. Ông Kim Nhật Thành, người sáng lập đã qua đời của đất nước này và là ông nội của nhà lãnh đạo hiện thời, từng là người đứng đầu ủy ban này. Nhưng con trai của ông là Kim Jong Il đã dẹp bỏ ủy ban này trong thời gian cai trị đất nước và củng cố thêm vai trò của Ủy ban Quốc phòng với chính sách ưu tiên cho quân đội.

Việc phục hồi cơ cấu quyền lực của ông nội của ông Kim Jong Un, theo nhà phân tích Ahn Chan-il, có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của quân đội và làm cho những người cố vấn chính trị của Đảng Công nhân có tiếng nói mạnh hơn.

Vào tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã ngả về phong cách cai trị của ông nội ông qua việc triệu tập Đại hội Đảng Lao động sau 36 năm và đó được coi là một bước tiến để củng cố thêm quyền lực và thúc đẩy cho chương trình nghị sự của ông. Bố của ông, ông Kim Jong Il, cũng đã giữ cả 2 chức danh của đảng và của quân đội nhưng không hề triệu tập đại hội đảng.

Tuy nhiên trong bộ máy nhà nước Triều Tiên, các phiên họp quốc hội chỉ có mục đích đồng thanh chấp thuận các quyết định được đã được giới lãnh đạo thông qua.