Ông Kim Jong Un củng cố quyền lực tuyệt đối

Ông Kim Jong Un củng cố quyền lực tuyệt đối

Tại cuộc họp kín của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Tối cao Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có phần chắc sẽ được bầu làm chủ tịch của một cơ cấu nhà nước mới được phục hồi có tên Ủy ban Nhân dân Trung ương.