Đưa gene người vào não khỉ - các nhà khoa học Trung Quốc lại gây sóng gió

Đưa gene người vào não khỉ - các nhà khoa học Trung Quốc lại gây sóng gió

VietTimes -- Tạp chí khoa học chính thức của Trung Quốc số tháng 3 đã đăng tải một báo cáo nghiên cứu khoa học gây chấn động, cho thấy các nhà khoa học nước này đã thực nghiệm đưa gene của người vào não khỉ để nghiên cứu liệu chúng có tiến hóa về trí lực khi mang gene não người hay không. Các nhà khoa học Mỹ đã phê phán thực nghiệm này là đi ngược lại mọi chuẩn tắc về đạo đức khoa học.