Những loại vũ khí tự sát của khủng bố Syria

Các lực lượng khủng bố ở Syria hầu hết là các nhóm vũ trang tự phát. Nhờ sự giúp đỡ, tư vấn từ các chuyên gia quân sự chuyên về chiến tranh du kích nước ngoài, các tay súng khủng bố đã chế ra vô vàn các loại vũ khí nổ nguy hiểm. Nhưng cũng là các loại vũ khí tự sát..

Những loại vũ khí tự sát của khủng bố Syria

Vũ khí tự chế của các tay súng khủng bố: đạn cối rơi tại chỗ và phát nổ ngay trong trận địa của chiến binh.

Theo QPAN