Nhóm Hồi giáo cực đoan phản kích ở thị trấn Darayya

VietTimes -- Nhóm Hồi giáo cực đoan Ajnad Al-Sham tiến hành cuộc tấn công mới trong thị trấn chiến lược Darayya vào ngày 19.06.2016  sau khi Quân đội Syria giành lại nhiều địa bàn trong cuộc tấn công kéo dài năm tuần.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria

Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria

Theo các truyền thông viên xã hội ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan Syria, Ajnad Al-Sham đang cố gắng mở lại đường tiếp vận giữa Darayya và Mu'adhimiyah.

Các tuyên truyền viên truyền thông xã hội cho rằng các tay súng Hồi giáo cực đoan đang tiến công bên trong của Darayya, mặc dù các nguồn tin của chính phủ ohản bác điều này trong khu vực.

Trước cuộc tấn công của Ajnad Al-Sham, các lực lượng vũ trang Syria đánh mạnh vào các nhóm Hồi giáo cực đoan bên trong Darayya, giải phóng phần lớn các huyện phía nam và phía tây thị trấn.

NT