Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây

So với đầu năm 2013, tổng tài sản và vốn tự có của hệ thống tăng xấp xỉ 30%. Nợ xấu có đặc điểm chung là tăng ở các tháng đầu năm rồi đột ngột giảm mạnh vào cuối năm.

 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ở xu hướng giảm đến cuối 2014 và bắt đầu tăng trở lại khá mạnh từ đầu năm tới nay.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng hiện đã lên tới hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với thời điểm đầu năm 2013.

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 1

Tổng tài sản của các TCTD từ tháng 4/2012 tới nay (đvt: tỷ đồng)

Vốn tự có của hệ thống cũng tăng với tốc độ khá cao, đạt 28% trong 3 năm qua.

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 2

Vốn tự có của các TCTD từ từ tháng 4/2012 tới nay (đvt: tỷ đồng)

Vốn điều lệ của hệ thống trong khi đó tăng chậm hơn nhiều, chỉ đạt 11% so với đầu năm 2013, trong đó việc tăng vốn gần như chững lại từ quý 3 năm ngoái tới nay.

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 3

Vốn điều lệ của các ngân hàng (đvt: tỷ đồng)

Tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng ở xu hướng tăng, hiện đã lên tới hơn 2,73 triệu tỷ đồng. Trong khi đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm kể từ đầu năm tới nay, hiện ở mức 1,8 triệu tỷ đồng. Năm 2014, tiền gửi của dân cư tăng 11% trong khi tiền gửi của tổ chức kinh tế tăng trưởng gấp đôi, ở mức 22%.

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 4

Tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế vào ngân hàng (đvt: tỷ đồng)

Một chỉ tiêu tăng trưởng cực mạnh tới 65% trong 3 năm qua là số dư tài khoản thanh toán cá nhân. Đây là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng (như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ).

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 5

Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tăng nhanh (đvt: nghìn tỷ đồng)

Dòng tín dụng của ngân hàng có xu hướng tăng vào nông nghiệp và các dịch vụ khác

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 6

Cơ cấu tín dụng trong nền kinh tế từ quý 2/2012 tới nay (đvt: tỷ đồng)

Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động duy trì đà giảm trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tăng lên

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 7

Bức tranh nợ xấu ngân hàng có diễn biến khá trùng lặp trong 3 năm qua đó là tăng ở các tháng đầu năm và đột ngột giảm mạnh vào cuối năm

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 8

Tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế từ 2012 tới nay (%)

Trong các chỉ số chính, hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm từ 2012 tới cuối 2014, tuy nhiên từ đầu năm tới nay chỉ số này đang tăng trở lại.

Nhìn lại bức tranh ngân hàng 3 năm trở lại đây ảnh 9

Theo Trí thức trẻ