“Nhà đông con”, Novaland xin gia hạn công bố thông tin trong 2017

VietTimes -- Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, ngày 21/02/2017, sở này đã nhận được công văn số 51/2017-CV-NVLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã chứng khoán: NVL) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2017.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đề nghị của Novaland được căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Lý do được Novaland đưa ra để xin gia hạn công bố thông tin của mình, đó là: Công ty có nhiều công ty con, công ty liên kết nên việc lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Vì vậy, Novaland đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (đối với Báo cáo tài chính quý) và 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính (đối với Báo cáo tài chính bán niên được soát xét).

“Căn cứ Điều 6 và Điều 11 quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của NVL phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và NVL phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này”, HoSE phúc đáp.

Theo báo cáo tài chính mới nhất mà Novaland công bố, cập nhật đến ngày 31/12/2016, tập đoàn có tổng tài sản là 36.393 tỷ đồng, tăng mạnh 37% so với đầu năm (26.570 tỷ đồng). Trong đó, vốn chủ sở hữu là 10.043 tỷ đồng, nợ phải trả là 26.350 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, Novaland báo lãi 1.655 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với năm 2015 (442 tỷ đồng).

Năm 2016 đánh dấu một sự kiện qua trọng trong quá trình phát triển của Novaland, khi tập đoàn này chính thức đưa cổ phiếu lên niêm yết và giao dịch tập trung trên HoSE, vào ngày 28/12/2016.

Từ mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu, chốt phiên gần nhất (22/02/2017), NVL đứng ở 66.200 đồng/cổ phiếu./.