Hà Nội tổng rà soát an toàn nhà ở, công trình cũ

Hà Nội tổng rà soát an toàn nhà ở, công trình cũ

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội đã quyết định triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn, để phục vụ chương trình cải tạo chung cư cũ và công trinhf công cộng thành phố