Khó “né” tấn công mạng, vấn đề là đối diện và xử lý thế nào

Khó “né” tấn công mạng, vấn đề là đối diện và xử lý thế nào

VietTimes -- Ứng dụng mạnh mẽ CNTT giúp giải quyết khối lượng công việc lớn trong điều kiện nhân lực thực tế không tăng. Nhưng trong môi trường mạng, lưu giữ dữ liệu điện tử thì việc bị tấn công hay gặp sự cố về an ninh mạng là không thể tránh khỏi, vấn đề là đối phó với các cuộc tấn công, các vụ việc ấy như thế nào.