“Ông đi vào dân không phải bằng huyền thoại mà bằng chính bản thân mình”
Về nguyên TBT Lê Khả Phiêu, Nguyễn Trần Bạt:

“Ông đi vào dân không phải bằng huyền thoại mà bằng chính bản thân mình”

VietTimes – "Tổng bí thư Lê Khả Phiêu có nguồn gốc nông dân, Ông không cần phải cố gắng để thuộc về nhân dân, ông đã thuộc về nhân dân ngay từ đầu rồi. Ông là nhân dân về mặt văn hóa. Vì thế, ông đi vào các lực lượng xã hội dễ hơn, không phải bằng huyền thoại mà bằng chính bản thân mình"- Nguyễn Trần Bạt.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tâm huyết và xuất sắc của Đảng

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tâm huyết và xuất sắc của Đảng

VietTimes – Thượng tướng Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư - là một trường hợp đặc biệt, một nhà chiến lược chính trị và quân sự xuất sắc, tấm gương tiêu biểu về người cộng sản tâm huyết. Ông lãnh đạo Đảng và đất nước ở một giai đoạn đầy biến động khi chuyển giao thiên niên kỷ và đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Trải nghiệm “Trạm không gian” của FPT

Trải nghiệm “Trạm không gian” của FPT

VietTimes -- Tại sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn FPT, các khách tham quan đã được trải nghiệm "Trạm không gian" du hành đến thế giới tương lai, được thực hiện nhờ công nghệ trình chiếu thực tế ảo và trợ lý FPT.AI.