Phát động cuộc thi viết về công tác giảm nghèo

Phát động cuộc thi viết về công tác giảm nghèo

VietTimes -- Giảm nghèo là thành tựu quan trọng của đất nước sau 30 năm đổi mới, được Liên Hợp Quốc ghi nhận là điểm sáng của thế giới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo.Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 58,33% xuống còn 28%.