Lương, thưởng dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2015 có thể lên tới 490%

Lương, thưởng dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2015 có thể lên tới 490% Updating

Trường hợp NLĐ phải đi làm vào ngày 2/9/2015 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Do đó, đối với những người làm cả ngày - đêm trong ngày 2/9, tổng tiền lương được hưởng sẽ là 490% tiền lương của ngày bình thường.
Người Việt đi du lịch hay hành xác?

Người Việt đi du lịch hay hành xác?

Đi du lịch là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh tắc đường kéo dài, chen chúc tại các điểm vui chơi, giải trí không ít người cảm thấy sợ hãi.