Doanh nghiệp ngành Dược thời 4.0: bắt nhịp hay... bịt mắt?

Doanh nghiệp ngành Dược thời 4.0: bắt nhịp hay... bịt mắt?

Khi cụm từ 4.0 (hay CMCN lần 4) đang trở nên phổ biến, các thiết bị có thể “nói chuyện” với nhau, các phần mềm riêng rẽ được tích hợp thông suốt, dữ liệu được tự động tổng hợp và thông tin tự động “chạy” đến người dùng (theo các điều kiện được cài đặt trước) thì cách tiếp cận về quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT phải thay đổi là điều tất yếu.