Nga thiết kế nhà máy sửa chữa chiến hạm cho Việt Nam.

Tổ chức khoa học Nga "Trung tâm Công nghệ đóng tàu và sửa chữa tàu biển" đang phát triển dự án cho nhà máy sửa chữa tàu biển Việt Nam. Nhà máy dự kiến xây dựng tại thị trấn Cam Ranh.

Quân cảng Cam Ranh

Quân cảng Cam Ranh

Thông tin này được ông Alexey Losev, chủ nhiệm bộ phận kinh tế đối ngoại "SSTC" phát biểu với phóng viên báo điện tử FlotProm tại triển lãm quốc tế Hải quân ở St. Petersburg  

Cũng theo lời ông, các đơn vị  đã bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở cho công trình, trong tương lai gần phía Nga sẽ chuyển giao trang thiết bị và máy móc để sửa chữa phục hồi các chiến hạm quân sự và tàu biển. 

Năm 2013, truyền thông công bố thông tin Việt nam đang xây dựng ở Cam Ranh trung tâm dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển quân sự quốc tê. Xét trên lịch sử Cam Ranh, sau khi giải phóng Miền Nam Việt Nam, ở quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Liên bang Xô viết, sau đó là Nga. Năm 2001, Nga quyết định không kéo dài thêm hợp đồng thuê căn cứ, một năm sau những quân nhân Nga cuối cùng rời khởi Việt Nam. Năm 2014, đại sứ Việt Nam tại Nga ông Phạm Xuân Sơn tuyên bố: các chiến hạm Nga có quyền ưu tiên sử dụng hạ tầng cơ sở của hải cảng và căn cứ quân sự.

Công ty cổ phần "Trung tâm Công nghệ đóng và sửa chữa tàu" - là trung tâm công nghệ hàng đầu của ngành công nghiệp đóng tàu Nga và cũng là một trong những tổ chức nghiên cứu tàu biển lớn nhất ở St. Petersburg.

Tổ chức có vị thế là Trung tâm Khoa học Nhà nước Nga, có yêu cầu nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu khảo sát thăm dò trong lĩnh vực công nghệ hiện đại của ngành đóng tàu và chế tạo máy, bao gồm cả việc nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng và các hiện tượng vật lý mới, tích cực tham gia vào phát triển và thực hiện hóa các dự án đầu tư lớn. Công ty cổ phần "Trung tâm Công nghệ đóng và sửa chữa tàu" hôm nay là cơ sở nghiên cứu chế tạo và sản xuất phức tạp đa ngành.


Theo: QPAN