Nam A Bank: Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Tâm thôi chức

Theo quyết định của Hội đồng quản Trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), từ ngày 24/3/2015, ông Trần Ngọc Tâm sẽ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
Ông Trần Ngọc Tâm - nguyên Phó tổng giám đốc NamABank.
Ông Trần Ngọc Tâm - nguyên Phó tổng giám đốc NamABank.

Ông Trần Ngọc Tâm tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học UBIS Thụy Sỹ. Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí trọng yếu tại một số tổ chức kinh tế có uy tín. Ông công tác tại Nam A Bank từ năm 2003.

Năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của NamABank đạt 243 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2013, vượt 33% so với chỉ tiêu đưa ra đầu năm 2014 là 183 tỷ đồng. 

Trước đó, vào đầu tháng 2 vừa qua, Nam A Bank đã bổ nhiệm thêm một Phó tổng giám đốc, theo đó ông Nguyễn Vĩnh Lợi – nguyên Giám đốc Trung tâm Tín dụng giữ chức Phó tổng Giám đốc nhà băng này.

Theo Bizlive