VNG giải thể công ty con VinaTechSoft

VNG giải thể công ty con VinaTechSoft

VietTimes -- Quyết định giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ và Phần Mềm Vina (VinaTechSoft) được ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP VNG (VNG) - ký ban hành ngày 17/12/2018.