Mất trắng ở OceanBank: Cần làm rõ sai phạm của PVN

Mất trắng ở OceanBank: Cần làm rõ sai phạm của PVN

TS. Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, nhấn mạnh khoản đầu tư thua lỗ của Tập đoàn PVN cần phải được làm rõ. PVN dùng tiền nào để đầu tư và việc đầu tư này có được phép không. Ai chịu trách nhiệm?