Trung tâm nghiên cứu AI là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ công nghệ

Trung tâm nghiên cứu AI là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ công nghệ

VietTimes -- TS Bùi Hải Hưng - nhà nghiên cứu của Google Deepmind (Mỹ) cho rằng dù rất có tiềm năng nhưng Việt Nam vẫn chưa có dấu mốc trên bản đồ AI thế giới. Ông gợi ý, Việt Nam nên tập trung xây dựng một trung tâm nghiên cứu AI và đây là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ công nghệ.
Trí thức người Việt ở nước ngoài muốn cùng xây dựng hệ sinh thái 4.0 không cần thù lao

Trí thức người Việt ở nước ngoài muốn cùng xây dựng hệ sinh thái 4.0 không cần thù lao

VietTimes -- GS. Nghiêm Đức Long, một Việt kiều Australia phát biểu: “tôi cam kết đồng hành, đóng góp cho Chính phủ trong xây dựng hệ sinh thái 4.0 mà không cần Chính phủ trả thù lao”. Không riêng giáo sư, mà còn có nhiều ý kiến nữa của trí thức Việt kiều hướng về Tổ quốc, đóng góp vào sự phát triển đất nước.