Trình duyệt Redcore (Hồng Tâm) được tuyên truyền là “trình duyệt duy nhất hoàn toàn của Trung Quốc" bị tố đạo nhái Google Chrome
Công ty khoa học kỹ thuật Trung Quốc sa vào bê bối đạo nhái sản phẩm Mỹ:

Trình duyệt Redcore (Hồng Tâm) được tuyên truyền là “trình duyệt duy nhất hoàn toàn của Trung Quốc" bị tố đạo nhái Google Chrome

VietTimes -- Trình duyệt Redcore (Hồng Tâm) của Công ty Hữu hạn khoa học kỹ thuật Hồng Tâm Bắc Kinh - vốn được tuyên truyền là “trình duyệt hoàn toàn của Trung Quốc trong số 5 trình duyệt của thế giới, đã phá vỡ sự lũng đoạn của người Mỹ” - đã bị tố cáo là hàng nhái trình duyệt Google Chrome của Mỹ.