Vừa buồn vừa bực nhận email

Vừa buồn vừa bực nhận email

Công tác tại trường đại học gần bốn năm nay, giao tiếp với các em sinh viên hằng ngày nên tôi có nhiều suy nghĩ và trăn trở về các vấn đề giáo dục. Một trong số đó là chuyện giao tiếp của sinh viên hiện nay.
Thực tập và nhận lương tại NAM A BANK

Thực tập và nhận lương tại NAM A BANK

VietTimes -- Sinh viên thực tập tại Nam A Bank sẽ được trải nghiệm công việc như một banker thực thụ tại một trong những môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay và được nhận lương trong suốt quá trình thực tập.