FLC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

FLC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Viettimes - CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa liên tiếp công bố 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT). Cả 3 Nghị quyết đều liên quan đến công tác nhân sự của tập đoàn, trong đó có 1 nghị quyết cho thôi giữ chức vụ và 2 nghị quyết bổ nhiệm liên quan đến Ông Lê Thành Vinh và Ông Trần Quang Huy.  
Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc FLC “đổi vai“

Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc FLC “đổi vai“

VietTimes -- CTCP Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) vừa liên tiếp công bố 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT). Cả 4 Nghị quyết đều liên quan đến công tác nhân sự của tập đoàn, trong đó có 2 nghị quyết miễn nhiệm và 2 nghị quyết bổ nhiệm, liên quan đến việc “đảo vai” giữa 2 nhân sự cấp cao.