“Làm giá” cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

VietTimes -- Dùng 28 tài khoản, trong đó 3 tài khoản đứng tên mình và 25 tài khoản đứng tên người khác, ông Phạm Sỹ Hải bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt 550 triệu đồng.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa công bố Quyết định số 807/QĐ-XPVPHC của UBCKNN ban hành ngày 1/9/2017  về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Sỹ Hải , địa chỉ: P103-Đ8 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 04/01/2016 đến ngày 29/4/2016, ông Phan Sỹ Hải đã sử dụng 28 tài khoản, trong đó 03 tài khoản đứng tên mình và 25 tài khoản đứng tên người khác để mua, bán, tạo cung cầu giả tạo đối với cổ phiếu VMD của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Với hành vi này, ông Hải đã bị UBCK phạt số tiền 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Biến động giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch của VMD từ ngày 4/1/2016 - 29/4/2016Biến động giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch của VMD từ ngày 4/1/2016 - 29/4/2016

Thực tế cho thấy, trong thời gian ông Hải tạo cung cầu giả đối với VMD từ 4/1/2016 – 29/4/2016, giá cổ phiếu VMD biến động trong khoảng giá 26.500đ/cp – 39.500đ/cp, khối lượng giao dịch trung bình/ngày là 60.713cp, khối lượng giao dịch nhiều nhất là ngày 4/2/2016 với 267,277 cp được giao dịch. Tuy nhiên, UBCKNN cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Phan Sỹ Hải.

Trước đó, UBCKNN cũng phạt 600 triệu đồng đối với bà Trần Thị Minh Phượng (địa chỉ: 15 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai) vì đã sử dụng 42 tài khoản, trong đó 03 tài khoản đứng tên mình và 39 tài khoản đứng tên người khác mở tại 16 công ty chứng khoán để giao dịch cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu HNG.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG; HAG là công ty mẹ của HNG) khi đó cũng có nhân sự mang tên “Trần Thị Minh Phượng”. Nhân sự này thường xuất hiện trong các biên bản họp của HAG, với chức danh “thư ký”.

Tuy nhiên, vì UBCKNN không thông tin chi tiết về nhà đầu tư “Trần Thị Minh Phượng” vừa bị xử phạt, nên không thể khẳng định về sự liên quan của nhà đầu tư này với nhân sự cùng tên nêu trên của HAG./.