Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil

VietTimes -- Pantanal vốn là một trong những vùng đầm lầy lớn nhất trên hành tinh, trải dài trên một vùng suy thoái kiến tạo địa chất phía tây của bang Mato Grosso do Sul - Brazil, chiếm một phần lãnh thổ của Paraguay trong lưu vực dòng sông cùng tên.

Khu thiên nhiên hoang dã Pantanal - bang Mato Grosso do Sul - Brazil

Khu thiên nhiên hoang dã Pantanal - bang Mato Grosso do Sul - Brazil

Lũ lụt trong mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều đã biến Pantanal trở thành một khu vực hồ - đầm lầy cùng với một số vùng đất khô mùa đông, kiến tạo nên một khu vực loang lổ da báo với những khu vực đầm lầy bị cỏ mọc che phủ phần lớn, hồ nhỏ, những con sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo, đầm nước ngập mặn và khu vực cây cỏ dày đặc.

Địa hình Pantanal vô cùng độc đáo không chỉ do đặc điểm tự nhiên và khí hậu khu vực, mà còn có sự đa dạng to lớn của hệ động - thực vật khu vực. Tại Pantanal có khoảng 3.500 loài thực vật, 650 loài chim, 80 loài động vật có vú và 50 loài bò sát, trong đó chỉ riêng cá sấu có khoảng 20 triệu con. Tại Pantanal có rất nhiều các khu vực tự nhiên được bảo vệ đặc biệt và một khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên, Pantanal là khu Di sản thế giới của UNESCO.

Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 1
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 2
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 3
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 4
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 5
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 6
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 7
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 8
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 9
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 10
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 11
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 12
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 13
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 14
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 15
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 16
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 17
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 18
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 19
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 20
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 21
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 22
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 23
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 24
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 25
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 26
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 27
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 28
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 29
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 30
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 31
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 32
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 33
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 34
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 35
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 36
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 37
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 38
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 39
Kỳ thú khu tự nhiên hoang dã Pantanal - Brazil ảnh 40

TTB