Sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống ngành TT&TT

Sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống ngành TT&TT

VietTimes -- Ngày Truyền thống ngành Thông tin & Truyền thông năm 2016 được tổ chức với nhiều hoạt động: Tuyên truyền, xây dựng phim tư liệu, xây dựng phim phóng sự truyền hình - truyền thanh, tuyên truyền nhiều hoạt động của ngành qua ấn phẩm “Ngành Thông tin & Truyền thông Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”,… 
Thế giới kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít

Thế giới kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm đánh bại chủ nghĩa phátxít trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Ngày Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2015) tiếp tục được tổ chức tại Nga và nhiều nước trên thế giới.