Ba địa phương có Bí thư tỉnh ủy mới

Ba địa phương có Bí thư tỉnh ủy mới

Ông Chẩu Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; ông Phạm Duy Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Nguyên Văn Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy của các địa phương này.
Yên Bái, Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy mới

Yên Bái, Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy mới

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Tỉnh Yên Bái cũng có Bí thư mới.