Kim Jong-un nắm chức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên

Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch của đảng này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bản Hiến pháp Triều Tiên sửa đổi năm 1998 và năm 2012 đã quy định cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là Chủ tịch vĩnh viễn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, còn cố Chủ tịch Kim Jong Il là Tổng Bí thư vĩnh viễn của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngày 9/5, Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch của đảng này.Trước khi khai mạc đại hội này, chức danh của Kim Jong-un là Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên. 

Tuy quyết định này có tính chất tượng trưng, nhưng việc được bầu vào vị trí mới cao nhất trong đảng là một dấu hiệu khác nữa để chứng tỏ với thế giới là ông đang nắm giữ mọi quyền hành tại Bắc Triều Tiên.

Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, ngày 30/12/2011, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định phong ông là “Tư lệnh tối cao”.

Tại Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 4 vào tháng 4/2012, ông được bầu là “Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương” và tại kỳ họp lần thứ 5, Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội) lần thứ 12 vào năm 2013, ông được thông qua trở thành “Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng” (cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp sửa đổi năm 2012 của Triều Tiên).

Đảng Lao động Triều Tiên đang tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ 7. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức đại hội với sự tham dự của 3.400 đại biểu.

Theo TTXVN/Vietnamplus