An toàn thực phẩm: Xóa bỏ “rau hai luống, lợn hai chuồng“

An toàn thực phẩm: Xóa bỏ “rau hai luống, lợn hai chuồng“

VietTimes -- Chương trình "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020" nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn... sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất "rau hai luống, lợn hai chuồng".
Bộ trưởng Cao Đức Phát "lạnh xương sống" vì chuối độc, thịt nhiễm hóa chất

Bộ trưởng Cao Đức Phát "lạnh xương sống" vì chuối độc, thịt nhiễm hóa chất

“Đọc thông tin cơ sở ngâm chuối vào thuốc diệt cỏ 2,4D để bán mà tôi thấy lạnh xương sống. Đây là việc quá độc ác, tôi không thể tưởng tượng được”. Chỉ tính riêng năm 2014, số trường hợp mắc bệnh ung thư đã lên đến 150.000- 200.000 người, số người chết vì ung thư 82.000 người...