Công nghệ đang thay đổi cách thức con người được chăm sóc và điều trị y tế, nhưng công nghệ có thay thế hoàn toàn được bác sỹ?

Công nghệ đang thay đổi cách thức con người được chăm sóc và điều trị y tế, nhưng công nghệ có thay thế hoàn toàn được bác sỹ?

VietTimes -- Công nghệ đang dần thay thế bác sỹ trong nhiều công việc thuộc lĩnh vực y tế, nhưng liệu trong tương lai công nghệ có thay thế hoàn toàn bác sỹ? Phải chăng loài người trong tương lai sẽ được điều trị bởi các bác sỹ robot?