Sẽ công bố chất lượng dịch vụ Internet và truyền hình trả tiền vào tháng 4/2018

Sẽ công bố chất lượng dịch vụ Internet và truyền hình trả tiền vào tháng 4/2018

VietTimes -- IDG Việt Nam và Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện Dự án nghiên cứu thị trường Internet băng rộng di động, Internet cố định, Truyền hình trả tiền, trong đó bao gồm khảo sát thị trường và đánh giá chính sách, quy định pháp luật ngành. Dự kết, kết quả khảo sát này sẽ được công bố vào tháng 4/2018.