Ớn lạnh viễn cảnh chiến tranh với Trung Quốc

Ớn lạnh viễn cảnh chiến tranh với Trung Quốc

Mặc dù Trung Quốc luôn miệng khẳng định sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đông là vì những mục đích dân sự và vì các lý do ổn định  người dân Philippines không tin điều này và lo ngại về viễn cảnh bùng phát chiến tranh với Trung Quốc.