HOSE tiếp tục duy trì tình trạng cảnh báo đối với cổ phiếu HAG

VietTimes -- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) nhận định Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu HAG bị cảnh báo.
Trung tâm điều hành tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Nguồn: HAG)
Trung tâm điều hành tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Nguồn: HAG)

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì tình trạng này đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Căn cứ của HOSE dựa trên ý kiến kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên và kết quả lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm 34,54 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) soát xét bán niên năm 2018 của HAG.

Được biết, kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã đưa ra kết luận ngoại trừ đối với Khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác từ Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú và các bên liên quan của công ty này ("nhóm" An Phú) trên BCTCHN soát xét bán niên năm 2018 của HAG. Tổng giá trị khoản mục được ghi nhận là 11.258 tỷ đồng, tính tới ngày 30/6/2018.

Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán viên đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của tổng số dư 5.601 tỷ đồng bao gồm trong tổng số dư trên.

Vì vậy, kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018.

Các khoản nợ phải thu của "nhóm" An Phú trên BCTCHN bán niên soát xét năm 2018 của HAG (Nguồn: HAG)
Các khoản nợ phải thu của "nhóm" An Phú trên BCTCHN bán niên soát xét năm 2018 của HAG
(Nguồn: HAG) 

Trong báo cáo giải trình, HAG cho biết nguyên nhân chủ yếu là do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

HAG cũng bày tỏ tin tưởng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ.

Thông tin trên BCTCHN soát xét bán niên năm 2018 cũng cho thấy, các khoản phải thu của HAG đối với "nhóm" An Phú đã được bảo lãnh bởi tài sản riêng của ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu” Đức) – Chủ tịch HĐQT HAG, và tài sản của một số công ty, cá nhân liên quan khác.

Sau soát xét, công ty kiểm toán cũng điều chỉnh khoản lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAG (trong 6 tháng đầu năm 2018) từ âm 11 tỷ đồng xuống mức âm 34,54 tỷ đồng.

Trước đó, kể từ ngày 7/5/2018, cổ phiếu HAG đã được HOSE đưa vào diện cảnh báo. Nguyên nhân xuất phát từ việc công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên BCTCHN kiểm toán năm 2017 thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b và Điểm h khoản 1.1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ – SGDHCM ngày 19/3/2018./.