Đại chiến taxi: Các loại xe hợp đồng như Uber, Grab chỉ cần dán phù hiệu là đủ?

Đại chiến taxi: Các loại xe hợp đồng như Uber, Grab chỉ cần dán phù hiệu là đủ?

VietTimes -- Liên quan đến vấn đề logo, phù hiệu cho xe hợp đồng nói chung và Uber, Grab nói riêng, Bộ GTVT khẳng định quy định hiện hành bắt buộc các xe hợp đồng phải niêm yết logo, phù hiệu. Tuy nhiên, Bộ cũng cho biết đang tiếp thu ý kiến "xe hợp đồng đã có phù hiệu để nhận biết, không nên "đẻ" thêm quy định" của các chuyên gia.