Xuất hiện tổ hợp Tên lửa - pháo phòng không Pantsir phiên bản mới đáng sợ hơn

Xuất hiện tổ hợp Tên lửa - pháo phòng không Pantsir phiên bản mới đáng sợ hơn

Trong các cuộc diễn tập hợp nhất hệ thống phòng không các nước SNG “Hiệp đồng tác chiến – 2015” lần đầu tiên có sự tham gia của tổ hợp phòng không Tên lửa – pháo tự động “Pantsir-S2", Tư lệnh trưởng lực lượng phòng không và phòng thủ vũ trụ, Trung tướng Victor Gumennyy thông báo với hãng tin TASS.