Hai chi nhánh BIDV ngừng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

Hai chi nhánh được NHNN chấp thuận ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Hai chi nhánh BIDV ngừng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngày 26/02/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản thông báo thành viên tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho các đơn vị thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 10/3/2015, bao gồm:

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, mã ngân hàng: 01202005, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại NHNN - Chi nhánh thành phố Hà Nội;

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội, mã ngân hàng: 01202004, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại NHNN - Chi nhánh thành phố Hà Nội;

Theo Dân trí

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm