Sức khỏe HAG nhìn từ BCTC Q2/2018

Sức khỏe HAG nhìn từ BCTC Q2/2018

VietTimes – Báo cáo tài chính (BCTC) Hợp nhất giữa niên độ năm 2018 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Group (HSX: HAG) cho thấy doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động kinh doanh và cơ cấu tài sản, nguồn vốn.