Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng: Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ tham mưu về đất đai

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng: Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ tham mưu về đất đai

VietTimes – Ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng đã đề xuất nhiều giải pháp trong tháo gỡ khó khăn về quản lý đất đai do lịch sử để lại, đồng thời kiến nghị có cơ chế bảo vệ cán bộ tham mưu trong lĩnh vực đất đai.