Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh)

VietTimes -- Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng đất nước, non sông gấm vóc từ đây liền một dải. VietTimes điểm lại những bức ảnh ghi lại một ngày không thể nào quên trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử oai hùng, chói lọi của dân tộc Việt Nam.

Những chiếc xe tăng thiết giáp Quân Giải phóng tràn vào dinh Độc Lập

Những chiếc xe tăng thiết giáp Quân Giải phóng tràn vào dinh Độc Lập

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 1
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 2
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 3
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 4
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 5
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 6
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 7
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 8
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 9
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 10
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 11
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 12
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 13
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 14
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 15

Giờ phút đầu tiên trong thành phố Sài Gòn

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 16
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 17
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 18
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 19
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 20
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 21

Cuộc trường chinh 20 năm cuối cùng cũng đã đi đến đích

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 22
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 23
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 24
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 25
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 26
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 27

Tự vệ thành phố Sài Gòn vẫn sẵn sàng chiến đấu 

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 28
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 29
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 30
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 31
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 32
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 33
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 34
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 35
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 36
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 37
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 38
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 39

Tìm kiếm người thân ngay sau khi giải phóng

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 40
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 41
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 42
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 43
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 44
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 45
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 46
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 47

Lập tức có bạn 

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 48

Người lính viết thư về nhà sau đại thắng lịch sử

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 49

Tìm kiếm người thân ngay sau khi giải phóng

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 50
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 51
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 52

Chiếc tăng M-48 cũng tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 53
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 54
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 55

Một chiếc máy bay trinh sát hạng nhẹ quân đội Sài Gòn, không rõ lý do rơi trên đường phố

Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 56
Giải phóng Sài Gòn: Những khoảnh khắc sống mãi với thời gian (chùm ảnh) ảnh 57

Nguồn ảnh: GettyImages

NT