Giá bán điện DA điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau: Tạm tính 9,8 UScents/kWh

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về giá bán điện Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 được hưởng chính sách giá điện tạm tính tương tự như các dự án nhà máy điện gió đã xây dựng ven bờ biển (giá mua bán điện được tính bằng đồng Việt Nam tương đương với 9,8 UScents/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD).

Giá bán điện của Dự án sẽ được điều chỉnh sau khi Quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam được ban hành và hoàn thành quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Dự án theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7463/VPCP-KTN ngày 18/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy định hỗ trợ giá điện đối với các dự án điện gió nối lưới tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

X.T