Cử tri Đà Nẵng nói gì về vụ Formosa?

Cử tri Đà Nẵng nói gì về vụ Formosa?

VietTimes -- "Vấn đề Fomosa cần được Quốc hội xem đó là tội ác chứ không thể xem là sự cố. Đó là tội ác giết người hàng loạt, cần xử lý hình sự thật nghiêm. Bởi họ không chỉ giết một người, một thế hệ mà họ giết nhiều người, nhiều thế hệ nên cần xem xét xử lý hình sự vấn đề này" - cử tri Nguyễn Mậu Dựng nói