EU chịu thiệt hại từ những biện pháp trừng phạt chống Nga

Các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Kinh tế tại Áo (WIFO) đã xây dựng một mô hình toán học cho phép dự đoán thiệt hại từ các nền kinh tế và mất việc làm năm 2015 đối với tất cả các nước EU.

EU chịu thiệt hại từ những biện pháp trừng phạt chống Nga

EU chịu thiệt hại từ những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 1

Theo: QPAN