Doanh nghiệp cần làm gì để được ưu đãi miễn giảm thuế từ Nghị định 13 mới ban hành?

Doanh nghiệp cần làm gì để được ưu đãi miễn giảm thuế từ Nghị định 13 mới ban hành?

VietTimes – Không cần phải hoạt động trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ, bất cứ doanh nghiệp nào được công nhận là doanh nghiệp KHCN cũng sẽ được miễn giảm thuế thu nhập. Vậy điều kiện nào để được công nhận là doanh nghiệp KHCN? VietTimes đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN (Bộ KHCN) để tìm hiểu về vấn đề này.
Vị thế của doanh nghiệp KHCN trong bối cảnh quốc gia khởi nghiệp

Vị thế của doanh nghiệp KHCN trong bối cảnh quốc gia khởi nghiệp

VietTimes -- Sáng 15/12/2017, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã tổ chức hội thảo "Vị thế của doanh nghiệp KHCN trong bối cảnh quốc gia khởi nghiệp". Hội thảo được tổ chức nhằm giúp đỡ các đối tượng khởi nghiệp trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực KHCN nắm bắt được chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tìm hiểu về thực tế của các thế hệ đi trước.