Đến năm 2020, dự trữ xăng dầu đảm bảo nhu cầu cho 30 ngày sử dụng

VietTimes – Đó là mục tiêu đặt ra tại Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Hình minh họa. Nguồn Petrolimes
Hình minh họa. Nguồn Petrolimes

Theo đó, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020, tổng quy mô hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam cần đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trong đó, dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu sản xuất tại các nhà máy lọc hóa dầu bao gồm sẽ do doanh nghiệp sản xuất thực hiện.

Lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu lưu chứa thường xuyên tại các nhà máy này đáp ứng khoảng 25 ngày sản xuất, tương đương 30 - 35 ngày nhập ròng. Nhưng tối thiểu phải đạt mức 15 ngày sản xuất đối với dầu thô và 10 ngày sản xuất đối với sản phẩm xăng dầu.

Tại các kho đầu mối nhập khẩu xăng dầu, dự trữ xăng dầu thương mại phục vụ nhu cầu trong nước do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện. 

Trong đó, mức dự trữ trong giai đoạn 2017 - 2025 tối thiểu ổn định ở mức 30 ngày nhu cầu sử dụng, tương đương 35 ngày nhập ròng. 

Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu được hình thành và phân bố tương ứng với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ xăng dầu của các khu vực/vùng trong cả nước.

Quy mô, tiến độ đầu tư, chủng loại các kho này được xác định phù hợp với công suất chế biến, cơ cấu sản phẩm và kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu.

Quy mô và tiến độ phát triển hệ thống kho xăng dầu tương ứng phù hợp với nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của từng khu vực theo từng giai đoạn phát triển.

Vị trí kho dự trữ quốc gia về dầu thô và sản phẩm xăng dầu bảo đảm an ninh quốc phòng, tuyệt đối an toàn; tối ưu hóa cung đường vận chuyển dầu thô và sản phẩm xăng dầu đến các nhà máy lọc hóa dầu và các khu vực tiêu thụ.