DCL phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Viettimes - Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 20.000.000 USD, có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 USD/trái phiếu, mức lãi suất là 1%/năm tính bằng USD. Mức giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.
Ảnh trụ sở DCL (nguồn: DCL)
Ảnh trụ sở DCL (nguồn: DCL)

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 09/09/2017, HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 08/11/2017 về việc thông qua chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 20.000.000 USD, có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 USD/trái phiếu, mức lãi suất là 1%/năm tính bằng USD. Mức giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.

Loại trái phiếu DCL phát hành là trái phiếu chuyển đổi phát hành ra thị trường quốc tế, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

DCL phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế ảnh 1DCL phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế (Nguồn: DCL)

Sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL, với giá trị chuyển đổi tối thiểu là 5.000.000 USD và tối đa cấp số nhân của 1.000.000 USD.

Giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá Trái phiếu chia cho giá chuyển đổi. Cổ phiếu chuyển đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi chuyển đổi.

Sau 3,5 năm kể từ ngày phát hành, trái phiếu được mua lại theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động của DCL và các công ty con và công ty liên kết của DCL.

Kết quả kinh doanh Quý III/2017 của DCL:

Lợi nhuận sau thuế Quý III/2017 theo BCTC riêng đạt 18,5 tỷ, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế Quý III/2017 theo BCTC hợp nhất đạt 15,6 tỷ, tăng 17% so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DCL đạt 56,84 tỷ đồng (BCTC hợp nhất), hoàn thành 59,2% kế hoạch năm 2017.

Ngày 03/11/2017, DCL đã có công văn giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 so với cùng kỳ. Theo đó, Công ty phát triển mạng lưới bán hàng nên doanh thu bán hàng Quý III/2017 tăng 10,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,1% so với BCTC riêng Quý III/2016; tăng 6,4 tỷ đồng, tương ứng với tăng 3,5% so với BCTC hợp nhất Quý III/2016.

Bên cạnh đó, DCL đã có chính sách quản lý chi phí hợp lý nên chi phí quản lý Quý III/2017 giảm 6,5 tỷ đồng, tương đương với mức giảm 41,9% so với cùng kỳ.