Đầu năm, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đã giảm hơn 2%

Tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2015 giảm hơn 2% so với cuối năm 2014. Đây là số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2015 giảm hơn 2% so với đầu năm.
Tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2015 giảm hơn 2% so với đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2015 giảm hơn 2% so với đầu năm, ở mức 6.379.400 tỷ đồng.

Trong đó giảm mạnh nhất là hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần 2,64% xuống còn 2.707.486 tỷ đồng.Tiếp đến là nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước giảm 2,54% đạt 2.802.985 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng tài sản của toàn hệ thống đến hết năm 2014 lên cao kỷ lục trên 6,5 triệu tỷ đồng.

Vốn điều lệ trong tháng 1/2015 chỉ tăng vỏn vẹn 0,14% đạt 436.280 tỷ đồng toàn ngành. Vốn điều lệ tại nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần và Nhà nước không tăng trưởng.

Vốn tự có của các tổ chức tín dụng đạt 500.437 tỷ đồng, tăng 0,78% so với cuối năm 2014 trong đó vốn tự có của các ngân hàng TMCP tăng 0,9%, đạt 204.996 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hệ thống các công ty tài chính, cho thuê tài chính có vốn tự có tăng 6,55% lên 16.205 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh của hệ thống các TCTD không có gì thay đổi so với tháng trước khi mà ROA và ROE của toàn hệ thống vẫn lần lượt đạt 0,51% và 5,49% trong tháng 1/2015.

Một số liệu khác cũng được chú ý đó là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR). Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống là 12,93%, thấp nhất là các ngân hàng TMCP Nhà nước với tỷ lệ 9,37%.

Theo Bizlive