Dân ít đọc sách, ngành xuất bản ốm nặng

VietTimes – Theo báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện ngành xuất bản, tính đến năm 2015, chỉ có 33/61 nhà xuất bản đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về Nâng cao chất lượng toàn diện của ngành xuất bản, thành tích lớn nhất đạt được là sự gia tăng về số lượng nhà xuất bản, từ 48 nhà xuất bản lên 61 như hiện nay.

Tuy nhiên, bình quân doanh thu của các nhà xuất bản hiện chỉ từ 1-5 tỷ đồng mỗi năm, phần nhiều là các nhà xuất bản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về phát triển số lượng sách và chất lượng sách của ngành xuất bản cũng không đạt chỉ tiêu 6 bản sách/người vào năm 2010. Cụ thể là đến nay mới đạt 4 đầu sách/người. Trong khi con số này ở các nước phát triển với 15 đầu sách/ người.