Đà Nẵng: 81 chuyên gia của 10 quốc gia thảo luận về “Kinh doanh điện tử và ứng dụng“

Đà Nẵng: 81 chuyên gia của 10 quốc gia thảo luận về “Kinh doanh điện tử và ứng dụng“

VietTimes -- Ngày 24/2, tại Đà Nẵng, Đại học Đông Á phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh tế quốc tế (IEDRC, trụ sở tại Hồng Kông) tổ chức Chuỗi hội thảo khoa học quốc tế chuyên đề “Kinh doanh điện tử và ứng dụng” lần thứ 1 năm 2018-gọi tắt là ICEBA 2018.