Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất

VietTimes -- Phát minh không chỉ là độc quyền của các nhà khoa học. Những phát minh dưới đây khiến bạn phải... bó tay vì sự độc đáo và lãng nhách của chúng. Tuy nhiên, cũng có một số ý tưởng không tồi đó bạn. 
Tiện cả... đôi đường.
Tiện cả... đôi đường.
Kiểu phát minh chơi khó nhất.

Kiểu phát minh... tiện lợi nhất. 

Kiểu phát minh... khó coi nhất.

Kiểu phát minh ... thư giãn nhất. 

Kiểu phát minh... nghệ thuật nhất

Kiểu phát minh... quý tộc nhất

Kiểu phát minh... vị kỷ nhất.

Kiểu phát minh... sừng sỏ nhất

Kiểu phát minh dị hợm nhất

Kiểu phát minh... rẻ tiền nhất

Kiểu phát minh... táo bạo nhất

Kiểu phát minh... nguyên thủy nhất

Kiểu phát minh... lãng nhách nhất.

T.P